db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte čerpací jímky na facebooku

Čerpací jímky a přečerpávací jímky - šachty

Dodáváme čerpací a přečerpávací šachty - jímky - pro gravitační i tlakovou kanalizaci. Jímky jsou navrženy jako pojezdné pro přejezd vozidly, a pro umístění pod úroveň podzemní vody, díky tomu je není třeba žádným dalším způsobem dodatečně staticky zajišťovat.

Čerpací jímky jsou samonosné a vynikají velice snadnou montáží. Můžeme Vám dodat kompletně vybavené čerpací šachty pro tlakovou kanalizaci, které po osazení a napojení mohou ihned plnit svoji funkci.

Jak a kde použít naše čerpací šachty (jímky):

Naše čerpací a přečerpávací šachty (jímky) jsou samostatné železobetonové podzemní objekty na dešťové nebo splaškové kanalizaci (gravitační nebo tlakové). Čerpací šachty se využívají v případech, kdy není možné vody odvádět gravitačním způsobem nebo je čerpání vod technicky a ekonomicky výhodnější než gravitační řešení. Čerpací jímky se uplatňují v lokalitách s komplikovanými výškovými (spádovými) podmínkami, v nevhodném hydrogeologickém prostředí, v lokalitách s řídkou výstavbou nebo v území s přehuštěnými inženýrskými sítěmi.

Rádi Vám nabídneme tato řešení:

  • čerpací jímky tlakové kanalizace
  • přečerpávací jímky do gravitační kanalizace pro rodinné domy
  • velké čerpací kanalizační jímky splaškové i děšťové kanalizace s ponornými čerpadly
  • kanalizační čerpací jímky z prostorů pod úrovní kanalizace - barů, restaurací a dalších podzemních a suteréních provozoven

Kompletní čerpací jímka pro tlakové kanalizace:

  • jednoduchá konstrukce odolná zemním tlakům, podzemní vodě a přejezdu vozidly.
  • kompletní vybavení – nejsou nutné žádné dodatečné úpravy
  • dostatečný akumulační objem 1,62 m3 i v případě havárie, výpadku el. proudu
  • Využití betonové čerpací jímky zároveň vylučuje možné komplikace v budoucnosti
  • V případě potřeby většího objemu je možnost použít větší akumulační nádrž

Čerpací betonová jímka, čerpací šachta tlakové kanalizace. Vybavení čerpací betonové jímky (čerpací šachty) tlakové kanalizace. Profilované dno čerpací šachty DN 3000 na zakázku. Čerpací šachta DN 3000 součástí stavby čistírny odpadních vod v Chržíně. Vystrojení čerpací šachty DN 3000 pochozí atypickou lávkou nerezové konstrukce s kompozitovým roštem. Osazená čerpací šachta DN 3000 a vnitřní pochozí atypická lávka nerezové konstrukce s kompozitovým roštem. Kompozitní rošt v čerpací šachtě DN 3000 na nerezové konstrukci. Čerpací šachta o vnitřním průměru DN 3000 a výšce 7000 mm na akci výstavba kanalizace Chržín. Čerpací šachta o vnitřním průměru DN 3000 a výšce 7000 mm včetně vnitřní nerezové lávky s kompozitovým roštem. Čerpací šachta o vnitřním průměru DN 2000 v Obci Palkovice. Čerpací stanice o vnitřním průměru DN 2000 v Obci Palkovice. Čerpací stanice o vnitřním průměru DN 2500 a armaturní komora DN 2000 v Obci Palkovice. Čerpací šachta o vnitřním průměru DN 2500 a armaturní šachta DN 2000 v Obci Palkovice. Spádované dno čerpací šachty o vnitřním průměru DN 2500. Krycí stropní deska čerpací jímky DN 2500 s krytou konstrukcí. Krycí stropní deska čerpací stanice DN 2500 s krytou konstrukcí. Čerpací stanice DN 2500 Neplachovice. Čerpací jímka DN 2500 Neplachovice. Čerpací nádrž DN 2500 Neplachovice.

NABÍZÍME:


Čerpací šachty


výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy