db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte nádrže na vodu na facebooku.

Nádrže na vodu, jinak také jímky na vodu - slouží k zachycení a využití dešťové vody. Akumulujte dešťovou vodu v nádrži nebo jímce.

Naše betonové nádrže na vodu a jímky je možné využívat pro zachycení a zpětné užití dešťové vody.

Nádrže na vodu zajišťují akumulaci dešťové vody pro další využití.

Zpracování odborného posudku pro DOTACI DEŠŤOVKA na nádrž na vodu za cenu 1.500,- Kč bez DPH.

Díky betonové nádrži na vodu můžete dešťovou vodu zadrženou v nádrži využívat pro závlahu zahrady nebo v domácnosti.

Voda je stále dražší, pomůže nádrž nebo jímka na vodu:

Voda je drahocenné zboží a je ekonomické ji zachycovat v nádrži na vodu. I přesto, že je spotřeba konstantní nebo dokonce lehce klesající, je částka za roční vyúčtování vodného a stočného každý rok vyšší. Důvodem neustá­le se zvyšující ceny jsou zvyšující se náklady na čištění pitné vody a likvidaci odpadních vod. Kromě toho v mnoha oblastech klesá hladina spodních vod. Celkové zásoby pitné vody se tak snižují - také to vyhání cenu nahoru. Ve středně dlouhém časovém horizontu se na této situaci nic nezmění, řešením tedy je zachytávat dešť do nádrží na vodu. Výsledkem je, že ceny vody budou i nadále růst.

Využitím dešťové vody je možné uspořit až 50 % pitné vody:

Rozborem průměrné spotřeby přes 100 litrů pitné vody na osobu a den se ukazuje, že asi 50% této spotřeby lze bez jakéhokoliv snížení komfortu nahradit vodou dešťovou zachycenou v nádržích na vodu. Počínaje splachováním toalety, přes praní a úklid až po zalévání zahrady. Vycházíme-li z toho, že ceny za vodu budou dále stoupat, pak se celé užitkové zařízení na dešťovou vodu, nepočítaje v to náklady na instalaci, vrátí za 5 - 8 let. Kromě toho je mnoho obcí, které využití dešťové vody a zachycení dešťové vody v nádržích na vodu finančně podporují. Jak však mezi velkým množstvím programů najít ten správný? S námi to není žádný problém, pomůžeme Vám, rychle a přímo. V různých částech domácnosti nejsou nároky kladené na kvalitu vody vždy stejné. Tam, kde přicházíme s vodou osobně do styku (vaření, pití - 4 l/(os.den), mytí nádobí 8 l/(os.den), tělesná hygiena 46 l/(os.den),) musí být používána voda pitná, ovšem při jiném použití (praní 16 l/(os.den), splachování 40 l/(os.den)l, zalévání 7 l/(os.den), údržba 4 l/(os.den)) lze s výhodou využít vodu srážkovou, která byla zachycena v nádrži na vodu. Spotřeba dešťové vody závisí zejména na tom, kde bude dešťová voda využívána a kolika osobami.

Používání dešťové vody a její akumulace v nádrži - menší zatížení pro životní prostředí:

Používání dešťové vody má smysl také z hlediska ekologického. Protože místo toho, aby voda přímo odtékala, jsou srážky na Vašem pozemku zadržovány v nádrži na vodu. Sníží se tím zatížení dešťové kanalizace. Tento pozitivní efekt ještě zesílí v okamžiku, kdy je nadbytečná povrchová voda při intenzivních dešťových srážkách a přeplněných nádržích na vodu zachytávána pomocí dodatečně připojeného vsakovacího zařízení. Také v oblasti vsakovacích zařízení nabízí naše firma kvalitní řešení vsakovacích nádrží, které se již v praxi mnohokrát osvědčilo. Decentralizovaný vsak dešťové vody získává v mnoha zemích finanční podporu.

Výpočet velikosti dešťové nádrže na vodu:

 1. Výpočet podle potřeby vody v objektu:

 2. V14 = n . Sd . 14 dní
  V21 = n . Sd . 21 dní

  n = počet osob
  Sd = cca 140 l ... průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele za den (nebo Vaše skutečná vypočtená denní spotřeba)

 3. výpočet podle jímací plochy:

 4. V = (j. P. f) / a

  a = 20 ..... koef. optimální velikosti (návrh zásoby na 2-3 týdny suchého období)
  j .............. množství srážek (mm/rok)
  P ............ plocha střechy využitelná pro zásobník (m2)
  f .............. koef. odtoku
  - pro ploché střechy f = 0,75-0,80
  - pro šikmé střechy f = 0,9-1,0

Mapa srážek pro ČR (množství srážek v mm/rok)

Srážková mapa ČR


Využití dešťové vody zachycené v nádrži nebo jímce na vodu:

 1. Zavlažování
 2. Dešťová voda je chudá na soli, proto nedochází k zasolování půdy. Navíc neobsahuje chlor. Existují dokonce rostliny, které jinou než dešťovou vodu nesnášejí, např. kanadské borůvky. Kromě toho je pitná voda příliš cenná na to, abychom s ní zalévali zahradu.
 3. Praní
 4. Zachycená srážková voda se využívá s výhodou jako užitková voda na praní a to zejména v oblastech, kde je jiná dostupná voda (podzemní nebo i upravená) na praní příliš tvrdá nebo obsahuje vyšší podíl železa, manganu apod. Při použití na praní se příznivě projeví měkkost dešťové vody, která podstatně lépe rozpouští prací prášky, čímž sníží jejich spotřebu, nemá tendence se usazovat a tvořit vodní kámen a proto není tak nutné používat drahé změkčovače. Úspory se tak mimo spotřebu vody dotýkají ještě snížené spotřeby pracích prostředků a snížení opotřebení pračky.
 5. Splachování WC
 6. Pro WC a instalace (přívodní potrubí, odpady) je dešťová voda také výhodná, jelikož je měkká a nedochází tedy k usazování vodního kamene. Splachování WC navíc spotřebuje společně se sprchováním nejvíce vody v domácnosti a vzhledem k tomu, že nevyžaduje vodu vysoké kvality, je používání pitné vody zbytečným plýtváním.
 7. Údržba
 8. Dešťovou vodu můžeme použít na mytí aut, úklid a čištění tam, kde není zapotřebí hygienicky nezávadná pitná voda. Ve všech těchto případech je zapotřebí velké množství vody a je ekonomicky i ekologicky výhodné použít dešťovou vodu namísto pitné.

NABÍZÍME:


Nádrže na dešťovou vodu


výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy