db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap

Vodoměrné šachty - db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte naše vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty - samonosné a pojezdové šachty

Vodoměrná šachta se používá pro osazení vodoměrů nebo jiných vodovodních armatur na vodovodních přípojkách umístěných pod úroveň terénu v případě, že nelze vodoměr umístit do budovy. Vodoměrné šachty umožní snadným přítup k vodoměrům.

Vodoměrné šachty z betonu jsou pojezdné vozidly do 2,5t a není je tedy problém umístit před dům do pojezdových zpevněných ploch.

Kde je vodoměrná šachta používána:

Vodoměrná šachta se umísťuje mimo budovu, nelze-li vodoměr umístit do budovy, nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky do budovy vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10m, případně celková délka přípojky od odbočení z hlavního řadu přesahuje 25 m. Šachta se zřizuje na pozemku odběratele hned za jeho hranicí (oplocením) v maximální vzdálenosti 2 m. Vodoměr musí být přístupný a zabezpečený proti zamrznutí. Ve vodoměrné šachtě musí být umístěno jen vodovodní potrubí. Konkrétní podmínky na rozměry a vybavení vodoměrné šachty Vám sdělí Váš správce vodovodní sítě.

Vodoměrná šachta z betonu

Osazení a požadavky na vodoměrné šachty:

Betonové vodoměrné šachty se usazují na srovnané dno výkopu do vrstvy písku nebo prosívky o tloušťce 5-10cm. Betonová vodoměrná šachta může mít připravena prostupy pro připojovací potrubí nebo můžou btý připraveny dodatečně na místě stavby. Díky svojí hmotnosti odolávají vodoměrné šachty bez problémů při výskytu podzemní vody.
  • Vstupním otvorem do vodoměrné šachty je o minimálních požadovaných rozměrech 600 x 600 mm a jeho světlost není zmenšena žádnou konstrukcí ani žebříkem.
  • Na neveřejném prostranství může být poklop neuzamčený, na veřejném prostranství nebo volně přístupném pozemku musí být naproti tomu poklop vodoměrné šachty uzamčený. Požadavek na zamykatelný poklop sdělte v objednávce.
  • Pro přístup do vodoměrné šachty je nutné vybavit šachtu žebříkem, který může být dle objednávky součástí dodávky.
  • Pro umístění vodoměrné šachty v terénu musí být zajištěno, aby šachta byla umístěna v místech s maximálním kolovým zatížením 7,5kN

Výhody betonové vodoměrné šachty proti vodoměrné šachtě z plastu:

Betonové vodoměrné šachty společnosti db Betonové jímky s.r.o. jsou kvalitně zpracované a splňují požadavky správců vodovodů. Ve srovnání s vodoměrnými šachtami z plastu se můžete spolehnout, že vodoměrná šachta vydrží zatížení zeminou, případný výskyt podzemní vody a pojezd vozidly. Když použijete betonovu vodoměrnou šachtu, tak není nutné pomatovat na její umístění nebo případně vyhrazovat místo, kde není možné zajíždět vozidly.
  • Betonová vodoměrná šachta je pojezdná automobilem.
  • Vodoměrná šachta je navržena pro zatížení zeminou, pojezdem vozidly i spodní vodou.
  • Při montáži betonové šachty je možné vytvořit prostupy podle situace na místě.
  • Vodoměrná šachta při montáži nevyžaduje žádné betonování nebo šalování ve výkopu.
  • Montáž betonové vodoměrné šachty spočívá v jejím složením do předem vykopané jámy, je rychá a jednoduchá.

NABÍZÍME:výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy